Registreringen och urvalet av löpare till Boston Marathon 2015 är klart. Det finns ju olika kvalificeringstider man måste klara för att få registrera sig till Boston Marathon, men det är ingen garanti att man får en plats bara för att man klarar kvaltiden. Kommer man in så pratar man i USA om att man är BQ = Boston Qualifyer.

Till nästa års race krävdes att man hade 1.20, 1 minut och 20 sekunder, under de uppsatta kvaltiderna för att få en plats till loppet. Jag har ganska god marginal och behöver inte vara så nervös innan man får reda på om man är med eller inte, men jag tycker det är intressant hur väl arrangören lyckas med att pricka kvalificeringstider som ligger väldigt nära det som det faktiskt blir. Men jag lider också med de som har klarat kvalificeringstiderna men som ändå inte får en startplats. Även om jag kan tänka mig att den procentuella delen som inte kommer till start i Boston är mycket mindre än i t ex Stockholm Marathon, så lär där ju ändå vara en del löpare som av olika anledningar inte kommer kunna utnyttja sin startplats. Så kanske kunde man tagit med även de löpare som nu faktiskt klarat kvaltiderna. Fast detta är ju också svårt, för hur många löpare detta rör sig om varierar ju från år till år. Jag tycker mest det är synd om dem.

Boston 29

Tjohoo, då drar vi till Boston till våren igen då!

Share Button