Jag har fått frågan om vad som räknas som långpass, vad är egentligen ett långpass? Och vad passar väl bättre än nu att svara på det ur min synvinkel, nu när det är helg och de flesta kör sina långpass på helgen.

Det är väldigt vanligt att man i löparsammanhang pratar om långpass om det är över 90 minuter. Märk väl att det skrivs i tid och inte i hur många kilometer man springer. Detta tycker jag är en sund insikt att se det som att det är tiden som räknas och inte hur många kilometer man springer. Sen kan man naturligtvis räkna om det till antal kilometer utifrån den fart man tycker känns lagom för att se hur långt det blir så att man kan hitta lämplig runda.

Men samtidigt som den lilla oskrivna definitionen på 90 minuter finns så tycker jag också att den oftast används av de som kanske springer halvmaror eller längre. Men om man inte har sprungit så länge och kanske springer t ex 3 eller 7 km och kanske ser fram emot att springa sitt första lopp på 10 km senare i sommar, springer man aldrig några långpass då eftersom man aldrig är ute i 90 minuter? Här tycker jag gott man kan anpassa definitionen lite till den egna situationen. Är man t ex van vid att springa 3-5 km men gärna vill springa 10 km senare i sommar så är det klart att en runda som är 6-7 km är en distans som är längre än vanligt och i sammanhanget kan man väl då också få kalla det för långpass.

Jag har adepter som jag hjälper med träningsupplägg och då använder jag mig av en vokabulär där jag kallar pass för ”det snabbare passet” och ”det längre passet” och detta är helt enkelt ett sätt att i förhållande till de t ex vanliga 5 kilometerna så har vi snabbare pass i kortare distans (t ex i form av intervaller) och ett längre pass som då också går långsammare som jag då kallar det längre passet.

Så även om det ofta pratas om långpass enligt en oskriven definition på 90 minuter så tycker jag också man kan anpassa definitionen till ens egna verklighet och då kan ett långpass både vara kortare än 90 minuter eller mycket längre än 90 minuter, allt beroende på vår egna situation och distans vi kanske siktar på i ett framtida lopp.

IMG_8892 nyc rooftop at pod 39 snabbafötter

Share Button