Jag har vid flera tillfällen märkt att när man frågar någon annan (som också tränar en del) vad hen har för planer i sommar så får man ofta ett svar tillbaka som till väldigt stor del består av vilka lopp, träningsäventyr och övrigt i träningsväg som är planerat. Och då undrar man lätt, gör vi inget annat? Är träningen så stor del av det vi gör, även om det inte behöver betyda att vi lägger extremt många timmar på träningsrelaterade aktiviteter. Eller är det så att jag får träningsrelaterade svar för att jag som frågar tränar en del och att man kniper ihop som en mussla om andra planer? Nämner vi det vi ”behöver” nämna beroende på vem vi pratar med? Det skulle ju betyda att jag inte ska nämna något om ett utlandslopp jag ska springa till någon som inte tränar eller att jag inte skulle få höra om något barns bravader eftersom jag inte har ungar. Beror det på hur man känner personen man pratar med eller beror det på hur mycket man vill dela med sig av ”alla” sina planer?

IMG_0477

Gammal skön bild på en funderare!

Share Button