”Viljan är ibland så stark att den vinner över det sunda förnuftet!”

Citatet ovan har jag inte hittat någonstans utan det är faktiskt jag själv som kommit på det. Det grundar sig lite på hur jag kan tänka mig att det var för New York Mayor Bloomberg när han i mitten på veckan gav klartecken till organisatören NYRR (New York Road Runners) att genomföra årets New York City Marathon. Han ville säkert så väldigt gärna att marathonloppet skulle genomföras att han inte tänkte på vad konsekvenserna av det skulle innebära för de drabbade av stormen Sandy.

Share Button