Rubriken skulle kunna innebära att löpning är så enkelt eftersom man alltid kan börja springa direkt vid ytterdörren. Men denna gång är innebörden något annat. Jag hörde igår ett uttryck som kommer från Petras coach Ingmar som var något i stil med ”träna där du är och inte där du vill vara”. Och idag när jag pratade med polarn så sa han något annat men som hade samma innebörd, dvs träna i närheten av din nuvarande kapacitet och inte i närheten av den kapacitet som du kanske vill ha (om inte de sammanfaller förstås). Det gäller alltså att ha en viss självkännedom om vilken kapacitet man för tillfället har.

För mig innebär ”träna där du är och inte där du vill vara” att du ska träna träningspass som ligger i en relevant närhet till den nivå du för tillfället är på. Gör du för tillfället milen på 50 minuter ska du träna pass som ligger i en ambitionsnivå däromkring och inte på en ambitionsnivå för milen på t ex 43 minuter, steget är alldeles för stort. På samma sätt som jag ska träna mina pass i närheten av min nuvarande kapacitet och inte i stil med marathonlöparna i OS. Detta borde ingå inom konceptet ”träna smart”. Förutom att effekten av träningen borde bli bättre så minskar också skaderisken.

Share Button